söndag 25 januari 2015

Han den där som ingen ser (Skrivpuff: Roll)

Hans uppgift i samhället var inte att synas eller att höras. Han skulle bara vara där.
   Inte rätta kassörskan när växeln var fel.
   Inte vara den som klagade på grannen när musiken var för hög.
   Inte vara den som ställde till med besvär.
   Kanske var det därför alla var så förvånade att det var just han som gjorde det. Det där som ingen annan tidigare vågat.

1 kommentar: